Počinje advent*- geekatolici novo lice Katoličke crkve za digital-doba


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 1.12.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

Počinje advent*- geekatolici novo lice Katoličke crkve za digital-doba

„Iako u doslovnom prijevodu s engleskog znači "štreber", kada se za nekog kaže da je 'geek", sugerira se da je stručan, pametan, tehnološki napredan... A što je onda geekatolik**? Svojim angažmanom to nastoji javnosti učiniti vidljivim i prihvatljivim Davor Trbušić (28),  koji smatra da „Crkva nije građevina, nego život, a danas se živi i na druš­tvenim mrežama“. Taj je mladi doktorand:

  • autor nekoliko istraživa­nja među kojima je i "Novo lice Katoličke crkve u digi­talnom dobu",
  • organizator Geekatolik konferenciju o digitalnim tehnologijama i online ko­munikaciji za širenje evanđelja, održane 20.05.2017. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu,
  • te jedan od osnivača Catholic Geek  Facebook stranice, otvorene 2015.godine, za dijeljenje savjeta katoličkim zajednicama, udrugama i župama.

Davor  od 2012. godine radi u Tiskovnom uredu Zagrebačke nadbiskupije, u kojoj je zadužen za odnose s jav­nošću i odnose s medijima. On u sklo­pu svog posla brine i o upravljanju društvenim mrežama Zagrebačke nadbiskupije:

  • internetska stranica Nadbiskupije je redizajnirana 2013.,
  • a iste je godine otvoren profil Nadbiskupije na Facebooku,
  • Twitteru se Nadbiskupija pridružila 2014.,
  • zatim su otvorili i YouTube kanal,
  • a 2016. je lansirana i posebna multimedijalna stranica o blaže­nom Alojziju Stepincu,
  • Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije je izdao i "Vodič za pastoralnu komuni­kaciju na društvenim mrežama" kao poticaj župama na otvore­nost prema vjernicima i redovito komuniciranje s njima putem društvenih mreža.

Za potrebe istraži­vanja "Novo lice Katoličke crkve u digi­talnom dobu", Davor je analizirao Twitter profil pape i trojice kardinala te zaklju­čio koliko su važne društvene mreže prožete evanđeljem. U Hrvatskoj je ipak tek nekoliko biskupija i nadbiskupija od njih 17 aktivno na društvenim mrežama, a dubrovački biskup Mate Uzinić jedini je na Twitteru. Kada je pak istraživan imidž katoličkih medija u Hrvatskoj, zaključak je da vjernici smatraju da katolički mediji nisu do­voljno prisutni na društvenim mrežama.

 

A kakvo mišljenje ima hrvatska katolička javnost  o djelovanju  Catholic Geek-a?

Podijeljeno! Jedni smatraju da Crkvi nije mjesto na društvenim mrežama dok su drugi jedva dočekali otvaranje Facebook stranice Catholic Geek 2015. godine uz komentare „bilo je krajnje vrijeme…“

 

„Mnogi se u Crkvi boje interneta, no mi im pokušavamo pokazati da se ne radi o izmišljanju i nikakvog novog sadržaja, samo treba kroz dodatni kanal prenositi poruke mira koje inače govore s oltara. Jako je važno educirati sve one koji su uključeni u rad Crkve o važnosti digitalne tehnologije, društvenih mreža i marketinga jer ne možete evangelizirati ljude ako niste među ljudima, a danas su ljudi na Facebooki, Twitteru…Važno je ljudima pokazati da Crkva nije građevina, nego da je ona živa, a danas se živi i na druš­tvenim mrežama“ - ističe Davor te naglašava  kako  ne moraju svećenici sami voditi društvene mreže župe, nego je uobičajeno da delegiraju pomoćnike za to. Mladi članovi katolič­ke zajednice imaju upravo u približavanju Crkve i modernih tehnologija veliku ulogu.

 

„Ako se povijesno gleda, Crkva je uvijek bila važna za razvoj inova­cija. Sjetimo se, primjerice, izuma tiskarskog stroja. Koja je bila prva tiskana knjiga? Biblija! Ni danas nije drugačije, Crkva želi biti ukorak s trendovima. Još je papa Ivan Pavao II. bio izrazito osvije­šten po tom pitanju te je govorio o važnosti korištenja moderne tehnologije za potrebe Crkve. Ipak, pionirima u korištenju interneta smatraju se protestanti, dok je Vatikan svoju prvu web stranicu pokrenuo 1995. godine. I papa Benedikt XVI. je isticao kako su "društvene mreže vrata istine i vjere", a papa Franjo danas govori kako digitalne mreže moraju biti mreže ljudi, a ne žica. Sve to dokazuje da je Crkva i te kako svjesna važnosti moderne tehnologije. No kada se ona koristi za potrebe Crkve,  onda je  njezina primar­na zadaća da naviješta evanđe­lje“ - govori Davor Trbuščić (Izvor: intervju za Večernji list 20170520)

 

A jedan od najvećih izazova s kojima se susreće Davor Trbuščić  na društvenim mreža Zagrebačke nadbiskupije ali i njegovi kolege na Catholic Geek  Facebook stranici su -  hejteri.Oni koriste demokratičnost i otvorenost društvenih mreža i skrivajući se iza anonimnosti koju im osi­guravaju društvene mreže – ideološki napadaju Crkvu.

 

 

*Došašće ili advent  (lat: "adventus" = dolazak) je razdoblje u kojem se  katolici pripremaju za blagdan Božića.  Početak  adventa  je  4  nedjelje  prije  Božića  (u tekućoj 2017. godini to je  predstojeća nedjelja, 3. prosinca)  a  završetak  adventa  je  24. prosinca na Badnjak. Kod  kršćani u ovo doba godine vlada iščekivanje, nada i budnost da prepoznaju Boga, koji dolazi. (Izvor: Wikipedia.org)

 

*“Gekatolik“ je pojam koji suosmislili tehnološki entuzijasti i stručnjaci za digitalnu komunikaciju, društvene mreže i marketing a koji su u isto vrijeme aktivni u katoličkoj zajednici.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.