*Dan dijabetesa: glikani imaju izniman dijagnostički potencijal


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 14.11.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

*Dan dijabetesa: glikani imaju izniman dijagnostički potencijal

Znanstvenici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i tvrtke Genos predvodili su veliko istra­živanje u suradnji s partnerima iz Engleske, Škotske, Finske, Australije i Kine. Anali­zirajući glikane vezane na protei­ne krvne plazme kod više od 1.500 osoba s dijabetesom i zdravih po­kazali su da glikanski biomarkeri mogu identificirati osobe s viso­kim rizikom za razvoj dijabetesa.

 

Promjene u glikanima javljaju se godinama prije prve pojave simp­toma bolesti što omogućava vrlo ranu dijagnostiku i preventivno djelovanje kako bi se razvoj dija­betesa odgodio ili čak potpuno izbjegao. Rezultati ovog istraži­vanja objavljeni su u jednom od vodećih međunarodnih časopisa u području dijabetesa "Diabetologia".

 

„Genos je već niz godina globalni lider u provođenju analiza glikana za potrebe kliničkih i epidemio­loških studija. Ovo istraživanje nastavak je naših projekata na području dijabetesa koje realizi­ramo u suradnji s vodećim insti­tucijama u zemlji i inozemstvu. Dosadašnji rezultati iznimno su obećavajući i nadamo se da ćemo analizu glikana plazme kao prediktora dijabetesa u obliku našeg patentiranog DiabRisk testa usko­ro moći ponuditi na hrvatskom i svjetskom tržištu“ - kazao je prof. dr. sc. Gordan Lauc iz Genosa.

 

Prof. dr. sc. Olga Gornik s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objasnila je kako glikani imaju izniman dijagnostički potencijal, no zbog svoje složenosti još nisu dovoljno istraženi, a novi test tre­bao bi omogućiti potencijalnim bolesnicima da odgode ili potpu­no izbjegnu razvoj dijabetesa.

 

Projektom Centra kompetenci­ja u personaliziranoj medicini isplaniran je veliki projekt kli­ničke validacije koji će obuhva­titi 2.000 ispitanika u Hrvatskoj te im omogućiti da među prvi­ma u svijetu isprobaju ovaj test. (Izvor: Večernji list 20170916)

 

 

 

* Svjetski dan šećerne bolesti (14.studenoga)

Svjetska zdravstvena organizacija(WHO)  i Međunarodni savez dijabetičara proglasili su 1991. godine 14. studeni Svjetskim danom šećerne bolesti. Tog dana, davne 1871. godine, rođen je Frederick Banting koji je zajedno s Charlesom Bestom 1921. godine u Kanadi otkrio inzulin. Milijunima dijabetičara širom svijeta inzulin znači život. Svrha obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti je otkrivanje bolesti i  širenje informacija o  komplikacijama dijabetesa, pogotovo stoga jer velik broj oboljelih zbog tzv. tihih simptoma i ne zna da ima tu bolest. (IZVOR: www.stampar.hr)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.