Pljuska svim ministrima zdravstva od Milinovića, Ostojića, Varge, Nakića do Kujundžića


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 21.09.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Pljuska svim ministrima zdravstva od Milinovića, Ostojića, Varge, Nakića do Kujundžića

„Odluka Ustavnog suda da s 31.12. 2017. godine prestaju važiti pojedini članci Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine je zapravo pljuska svim ministrima zdravstva od Milinovića, Ostojića,Varge, Nakića pa do Kujundžića. Od 2011. godine  do danas oni nisu uspjeli riješiti problem te su po tom pitanju odgovorni za veliko nezadovoljstvo i odlazak mladih liječnika.

 

Treba imati na umu da su dosad specijalizanti pošto-poto htjeli specijalizaciju u Hrvatskoj pa su pristajali i na nepo­voljne uvjete. No si­tuacija na tržištu se bitno promi­jenila. Liječnika nedostaje, mnogi mladi odlaze već na specijalizaciju u inozemstvo. Čini mi se da će se pojedine županijske bolnice, tj. njihovi vlasnici morati potruditi  i ponuditi poticajne uvjete da bi privukli specijalizante. Vjerujem da je došao kraj "robovlasničkom" tretiranju mladih liječnika.“ – izjavio je predsjednik HLK, Trpimir Goluža u intervjuu za Večernji list 20170916.

 

Prema ustavnosudskoj odluci ukidaju se i prestaju važiti:

 • članci 11., 11a i 12. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17),
 • članci 17. i 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 62/16 i 69/16).

U ocjeni Ustavnog suda stoji i kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti nadležnom ministru (zdravstva) dana ovlast za utvrđivanje:

 • grana specijalizacija,
 • trajanja i programa specijalizacija i užih specijalizacija,
 • za utvrđivanje mjerila za prijem specijalizanata i načina polaganja ispita,
 • kao i određivanja ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili zdravstvenog radnika koji obavlja privatnu praksu za provođenje specijalističkog staža.

Međutim, Ustavni sud dalje  zaključuje da ministru zdravstva (zdravlja) nije dana ovlast da Pravilnikom propiše:

 • obvezu sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama specijalizanta i ustanove,
 • najdulje trajanje obveze ostanka na radu specijalizanta nakon završetka specijalizacije,
 • uvjetovanja otkazivanja ugovora o radu prethodnom suglasnosti ministarstva,
 • obvezu zdravstvene ustanove u kojoj se specijalizant ili specijalist zaposlio da naknadi troškove specijalizacije,
 • obvezu specijalizanta i specijalista da naknadi troškove specijalizacije u slučaju otkazivanja r.odnosa bez suglasnosti ministarstva,
 •  kao što ministru nije dana niti ovlast da utvrdi troškove specijalizacije.  

 

Ako je to ministar ipak učinio, takvim sadržajem Pravilnika, smatra Ustavni sud, prekoračene su zakonom utvrđene granice te je nadležni ministar propisivanjem spornih odredbi Pravilnika izišao izvan okvira ovlaštenja koja proizlaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 

 

U Priopćenju Hrvatske liječničke komore (HLK) od 06.09.2017. godine stoji da HLK zahtijeva žurno donošenje predmetnog zakonskog rješenja, jer se  odlukom Ustavnog suda i ukidanjem predmetnih članaka Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koji prestaju važiti 31.12. 2017. godine dovodi u pitanje opstojnost i provedba odredbi postojećih ugovora, kao i valjanost takvih ugovornih odnosa liječnika i njihovih poslodavaca čime je direktno ugrožen sustav zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga pacijentima.

 

Odluka Ustavnog suda također potvrđuje ispravnost  kontinuiranih nastojanja  HLK da ukaže na nezakonitost spornih odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i neodrživih robovlasničkih ugovora liječnika specijalizanata i specijalista.

 

Hrvatska liječnička komora zaključuje kako se predmetne dubioze ugovornih odnosa i radno pravnog statusa liječnika u sustavu zdravstva može i mora riješiti jedino i isključivo (novim) zakonskim okvirom u skladu s ustavnim i zakonskim određenjima, potrebama zdrastvenog sustava i načelima uspostave sustava zaštite položaja liječnika i drugih zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti. (Izvor: Priopćenje HLK 20170906)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.