21.11.2017. - predavanje H. Skala Kavanagh,dr. med. – spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.


Autor/Izvor: Izvor: www.kbcsm.hr

Objavljeno: 25.10.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

21.11.2017. - predavanje H. Skala Kavanagh,dr. med. – spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.

„Rizik kardiovaskularnih oboljenja kod bolesnika s psorijatičnim artritisom i ankilozantnim spondilitisom“ naziv je predavanja koje će  održati Hana Skala Kavanagh, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

 

Termin: utorak 21. studeni 2017., u 18,00 sati

Lokacija: multimedijalna dvorana KBC -a„Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb (zgrada kraj kolne porte)

Organizator predavanja: Hrvatska liga protiv reumatizma, Ogranak za grad Zagreb.

 

Hrvatska liga protiv reumatizma (HLPR) je najmasovnija udruga na državnoj razini koja okuplja bolesnike s reumatskim bolestima kao i stručnjake koji se bave tom problematikom.

HLPR  je usko povezana s Klinikom za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. (KBC „Sestre milosrdnice“) a u prostorijama Klinike je i sjedište HLPR-a od osnutka 1992. Godine. Djelatnici Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  provode  edukaciju bolesnika (kao neizostavni dio intervencija u liječenju u kojem se primjenjuju najsuvremeniji lijekovi te ostali oblici konzervativnog liječenja) te su uključeni  i u rad udruga bolesnika:

 • Hrvatske lige protiv reumatizma koja okuplja reumatske bolesnike
 • u rad udruga bolesnika liječenih zbog različitih oblika tumora, prvenstveno projektima vezanima za rak dojke dijela (rehabilitacija onkoloških bolesnika na lokaciji Ilica 197

 

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – KBC „Sestre milosrdnice“ i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predstojnik Klinike: prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.

Organizacija:

 • Odjel za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih
 • Odjel za rehabilitaciju djece
 • Poliklinika – Fizijatrijska ambulanta za odrasle,
 • Reumatološka ambulanta,
 • Reumatološka ambulanta za spondiloartritise,
 • Fizijatrijska ambulanta za djecu,
 • Ambulanta za elektrodijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku,
 • Fizijatrijska ambulanta za osteoporozu,
 • Fizikalna terapija

Na Klinici je 28 postelja ( 26 akutnih + 2 kroničnih): 

 • Odjel za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih – 16 akutnih postelja i 1 kronična postelja,  
 • Odjel za rehabilitaciju djece – 11 akutnih postelja i 1 kronična postelja (2 majke s djetetom u sklopu programa „Majka i dijete“).
 • U Dnevnoj bolnici je 6 stolaca/postelja (4 odraslih, 2 djece).

 

Uz centralnu lokaciju u Vinogradska 29 , djelatnici Klinike za reumatologiju djeluju na još dvije adrese:

 

Na lokaciji Draškovićeva 19 (u zgradi gdje je i Klinika za traumatologiju) se provodi sveobuhvatna rehabilitacija traumatoloških bolesnika (npr.politraumatiziranih, bolesnika s ozljedama zdjelice, opeklinskim ozljedama, spinalnim ozljedama, ozljedama šake, sportskim ozljedama, stanjima nakon ortopedskih zahvata),

 

Na lokaciji Ilica 197 (u zgradi gdje je i Klinika za tumore) provodi se rehabilitacija onkoloških bolesnika u sklopu kompleksnog liječenja tih bolesnika, prisutnog u svim stadijima bolesti, te obuhvaća široko psihosocijalno i somatomotoričko područje ljudskog života s ciljem ponovnog uključivanja u obiteljsku, socijalnu i radnu sredinu.

 

Djelatnici:
16 liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • od toga 3 uža specijalista reumatologa, 2 na užoj specijalizaciji iz reumatologije,

1 liječnik na specijalizaciji,

1 logoped,

2 rehabilitatora (mag. rehabil. educ.),

53 fizioterapeuta

 • od čega 4 diplomirana fizioterapeuta, 47 bacc. physioth. i 2 sa SSS

2 radna terapeuta,

16 medicinskih sestara

 • od toga 2 mag. med. techn.,


Doktori medicine
Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog, „Fellow“ i trener Odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista, predstojnik Klinike i pročelnik Poliklinike.

Prof. dr. sc. Zrinka Jajić, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog.

Doc. dr. sc. Valentina Matijević, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, voditeljica Odjela za rehabilitaciju djece.

Prim. dr. sc. Tomislav Nemčić, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, „Fellow“ Odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista.

Prim. mr. sc. Frane Grubišić, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog – v.d. voditelja Odjela za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih.
Mr. sc. Diana Balen, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prim. Tatjana Nikolić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Dr. sc. Iva Popović, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Mr. sc. Nada Kraljević, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Velimir Šušak, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Gordana Tajsić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Senija Brnić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Hana Skala Kavanagh, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ines Doko, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Jelena Marunica Karšaj, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

 

Ostali djelatnici s visokom stručnom spremom

Mr. sc. Zdenka Dimić, prof. defektolog-rehabilitator

Ana Šečić, mag. rehabil. educ.

Martina Starčević Perica – mag. logopedije

Ivan Anzulović, dipl. physioth. -glavni fizioterapeut:
Mirna Crnković, dipl. physioth.

Danijela Majetić, dipl. physioth.

Tomislav Perica, dipl. physioth.

 

Multidisciplinarni pristup je temelj dijagnostike, liječenja i rehabilitacije svih hospitaliziranih i ambulantnih bolesnika klinike. Kazuistika obuhvaća različite bolesti i stanja lokomotornog sustava kao što su:

 • upalne i neupalne reumatske bolesti,
 • bolni sindromi,
 • ometenost djece u razvoju,
 • neurološke bolesti i stanja,
 • posttraumatska stanja,
 • stanja nakon operacija i drugih oblika liječenja onkoloških bolesnika i dr.

 

Hospitalizacija odraslih u cilju visokodiferentne dijagnostike i terapije odnosi se za odrasle bolesnike prvenstveno na one s reumatskim bolestima, a djece uglavnom na neurološka oštećenja, odnosno njihovu (re)habilitaciju.

 

Odjel za rehabilitaciju djecu je jedina takva organizacijska jedinica u Hrvatskoj koja djeluje u sklopu klinike odnosno KBC-a.

 

U radu klinike posebna je pozornost usmjerena na ranu dijagnostiku i intervencije čime se postižu bolji ishodi. Uvedeno je praćenje aktivnosti bolesti i funkcionalnog deficita u bolesnika s reumatskim bolestima primjenom validiranih indeksa (npr. BASDAI, BASFI, DAS, HAQ), što bitno poboljšava pristup bolesniku, njegovom praćenju, prognozi i ishodu.

 

Na klinici se rade dijagnostičke pretrage: ultrazvuk s power/color – dopplerom i elektromioneurografija, kao i denzitometrija skeleta (u suradnji s Klinikom za traumatologiju).

 

Prednost Klinike je mogućnost kompleksnog liječenja koje uz lijekove uključuje i fizikalnu terapiju, odnosno funkcionalno liječenje. Na klinici se provode individualno prilagođeni suvremeni programi terapijskih vježbi (kinezioterapija), a primjenjuju se različiti oblici fizikalne terapije (termoterapija, krioterapija, elektroterapija, terapijski ultrazvuk, elektromagnetoterapija, svjetlosna terapija, terapija udarnim valovima – ECSWT itd.).

Radna (okupaciona) terapija, psihosocijalna potpora, propisivanje i edukacija korištenja rehabilitacijskih pomagala, a u nekim slučajevima i komplementarna suportivna terapija (terapija glazbom i sl.) su dio intervencija koje se provode u posebnim indikacijama.

 

Klinika od 2009. ima certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2008.

 

Klinika ima jednu od vodećih uloga u znanstveno-istraživačkom radu iz područja reumatologije i fizijatrije sudjelujući u brojnim neprofitnim istraživanjima i projektima, kao i u multicentričnim, međunarodnim kliničkim studijama, čime se stječu nove spoznaje i dobiva iskustvo u mogućnostima liječenja. Znanstvena i stručna aktivnosti rezultirala je objavljivanjem:

 • oko 300 radova djelatnika klinike, od kojih oko 80 u časopisima koji se citiraju u najprestižnijim bazama podataka (CC i SCIE),
 • oko 400 radova na domaćim i međunarodnim skupovima.
 • više od 80 knjiga i priloga u knjigama iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te boli – koje su objavili djelatnici klinike kao autori i ko-autori.

 

Klinika ima dugogodišnju tradiciju kao ustanova edukacije u kojoj se provodi:

 • veći dio specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • subspecijalizacije iz reumatologije,
 • te manji dio u okviru obaveznog staža drugih specijalizacija.

 

Na klinici se održava diplomska i poslijediplomska nastava nekoliko visokoškolskih ustanova:

 • Medicinski fakultet,
 • Kineziološki fakultet,
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
 • Zdravstveno veleučilište itd.

Djelatnici klinike su autori ili koautori knjiga koje su od strane nadležnih institucija odobreni kao sveučilišni udžbenici / nastavni tekstovi. Osim nastave u okviru fakulteta organiziraju se i tečajevi namijenjeni liječnicima, fizioterapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Klinika je 2011. postala Centar obuke Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicine (European Board for Physical and Rehabilitation Medicine) za petogodišnje razdoblje.

 

Klinika (su)organizira stručne skupove i simpozije u sklopu obilježavanja aktivnosti Desetljeća kostiju i zglobova/WHO, povodom Svjetskog dana kralješnice i Svjetskog dana traume. Djelatnici Klinike su pozvani predavači, moderatori sekcija i članovi organizacijskih i znanstvenih odbora više domaćih i međunarodnih stručnih skupova

 

Klinika je imala najvažniju ulogu u donošenju prvih smjernica za dijagnostiku i liječenje bolesnika s križoboljom.

 

Liječnici Klinike su članovi uredništva nekoliko časopisa a na Klinici je i sjedište časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina (gl. i odg. urednik prim. mr. sc. Frane Grubišić), časopisa Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a i časopisa Reumatizam (gl. i odg. urednik prof. dr. sc. Simeon Grazio), časopisa Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a.

 

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju najstarija je organizacijska jedinica iz tog područja medicine koja je dio jedne bolnice u Hrvatskoj. Fizikalna terapija u nas uvodi se početkom1920-ih godina. Godine 1938. na tadašnjem Internom odjelu osnovan je Odsjek za fizikalnu terapiju i reumatizam, koji se započinje intenzivnije razvijati nakon 1940. kada njegov voditelj postaje dr. Jozo Budak. Proširenjem istoga, uz dodatak poliklinike 1941. postaje samostalan i prerasta u Odjel za fizikalnu terapiju i reumatologiju. Od 1971. god. je bila klinika Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1987. je postala klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Klinika je od 1999. bila Referentni centar za upalne reumatske bolesti, a od 2007. nadalje je Referentni centar za spondiloartritise Ministarstva zdravlja RH. (Izvor: www.kbcsm.hr)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.