EK predlaže regulatorni okvir za procjenu zdravstv. tehnologija


potpredsjednik EK Jyrki Katainen

Autor/Izvor: Europska komisija - Priopćenje za tisak 20180131

Objavljeno: 1.02.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

EK predlaže regulatorni okvir za procjenu zdravstv. tehnologija

Predložena Uredba o procjeni zdravstvenih tehnologija odnosi se na nove lijekove i određene nove medicinske proizvode te služi kao osnova za stalnu i održivu suradnju na razini EU-a u zajedničkim kliničkim ocjenjivanjima u tim područjima.

 

„Sektor zdravstvene skrbi ključan je dio  gospodarstva EU i čini približno 10 % EU-ova BDP-a. Predlažemo regulatorni okvir koji će donijeti koristi pacijentima diljem Europe te kojim će se poticati inovacije, pomoći uvođenju visokokvalitetnih medicinskotehnoloških inovacija i poboljšati održivost zdravstvenih sustava diljem EU-a.“ -  izjavio je jučer potpredsjednik Europske komisije  Jyrki Katainen dok je iznosio  prijedlog  Europska komisija  (EC) o pojačanoj suradnji među državama članicama EU-a u procjeni zdravstvenih tehnologija.

 

Predložena Uredba o procjeni zdravstvenih tehnologija odnosit će se na nove lijekove i određene nove medicinske proizvode te će služiti kao osnova za stalnu i održivu suradnju na razini EU-a u zajedničkim kliničkim ocjenjivanjima u tim područjima.

Države članice moći će se koristiti zajedničkim instrumentima, metodologijama i postupcima za procjenu zdravstvenih tehnologija na razini EU-a na temelju suradnje u okviru četiriju glavnih stupova:

1. zajednička klinička ocjenjivanja, s naglaskom na najinovativnije zdravstvene tehnologije s najvećim potencijalnim učinkom na pacijente,

2. zajednička znanstvena savjetovanja, u okviru kojih subjekti koji razvijaju zdravstvene tehnologije mogu zatražiti savjet od tijela nadležnih za procjenu zdravstvenih tehnologija,

3. prepoznavanje zdravstvenih tehnologija u nastajanju u cilju ranog otkrivanja obećavajućih tehnologija i

4. nastavak dobrovoljne suradnje u drugim područjima.

 

„U ovom trenutku Europska komisija postavlja temelj za postizanje kvalitetnije, inovativne zdravstvene skrbi u korist svih pacijenata, osobito onih čije zdravstvene potrebe do sada nisu bile zadovoljene. Očekujem da će države članice zahvaljujući ovoj inicijativi moći učinkovitije iskorištavati resurse jer će se njihovim objedinjavanjem i razmjenom stručnog znanja izbjeći dupliciranje napora u ocjenjivanju identičnih proizvoda.” – komentirao je predloženu Uredbu o procjeni zdravstvenih tehnologija Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane.

 

Države članice EU-a i dalje će samostalno biti odgovorne za procjenu nekliničkih (npr. gospodarskih, društvenih, etičkih) aspekata zdravstvene tehnologije i donošenje odluka o cijenama i naknadama.

 

Sljedeći koraci

O prijedlogu Uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija će sada raspravljati Europski parlament i Vijeće ministara. Vremenski okvir je: početak primjene 3 godine nakon donošenja i stupanja na snagu. Ali, nakon datuma početka primjene predviđa se daljnje prijelazno razdoblje od 3 godine kako bi se državama članicama omogućila prilagodba novom sustavu na temelju postupnog pristupa.

 

Kontekst

Prijedlog Uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija se nadovezuje na više od 2o  godina dobrovoljne suradnje u tom području. Nakon donošenja Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (Direktiva 2011/24/EU) 2013. uspostavljena je dobrovoljna mreža za suradnju u procjeni zdravstvenih tehnologija na razini EU-a. Ta se mreža sastoji od nacionalnih tijela ili agencija za procjenu zdravstvenih tehnologija, a svrha joj je pružanje strateških i političkih smjernica za znanstvenu i tehničku suradnju na razini EU-a. Na temelju suradnje u okviru te mreže i triju zajedničkih akcija ** u području procjene zdravstvenih tehnologija Europska komisija i države članice izgradile su solidnu bazu znanja za razmjenu metodologija i informacija u području procjene zdravstvenih tehnologija.

 

Održiva suradnja u procjeni zdravstvenih tehnologija na razini EU-a trebala bi osigurati da sve države članice EU-a ostvare korist zahvaljujući boljoj učinkovitosti i maksimalnom iskorištavanju dodane vrijednosti na razini EU-a. Jačanje suradnje na razini EU-a u ovom području ima široku potporu: EK je provela javno savjetovanje u okviru kojeg su:

  • gotovo svi sudionici (98 %) smatrali da je procjena zdravstvenih tehnologija korisna,
  • a 87 % njih složilo se da bi se suradnja na razini EU-a u procjeni zdravstvenih tehnologija trebala nastaviti i nakon 2020.

 

*Health Technology Assessment (HTA) - procjena zdravstvenih tehnologija

**Zajednička akcija EUnetHTA 1, 2010. – 2012., zajednička akcija EUnetHTA 2, 2012. – 2015. i zajednička akcija EUnetHTA 3,    2016. – 2019.

 

 

Dodatne informacije:

Pitanja i odgovori: Prijedlog Komisije o procjeni zdravstvenih tehnologija

@EU_Health

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.