Pljuska medicinskoj sestri - HKMS traži izmjenu Kaznenog zakona


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 7.02.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Pljuska medicinskoj sestri - HKMS traži izmjenu Kaznenog zakona

Najnoviji  napad na medicinsko osoblje dogodio se 02.02.2018. u Splitu kada je  u ambulanti opće medicine u Požeškoj ulici nasilni muškarac nasrnuo na medicinsku sestru i opalio joj pljusku.

 

Ponukalo je to ovoga puta strukovnu udrugu medicinskih sestara HKMS (Hrvatska komora medicinskih sestara) da zatraži izmjenu Kaznenog zakona na način da se napad na medicinske sestre i sve druge zdravstvene djelatnike – dok obavljaju svoj posao - tretira kao napad na službenu osobu.

 

Podsjetimo, tijekom 2016. i 2017. godine  liječnička su udruženja (HUBOL-udruga bolničkih liječnika i HLK-strukovna komora liječnika) pokrenule  niz inicijativa kako bi liječnici bili adekvatno zaštićeni od neprimjerenih reakcija nezadovoljnih pacijenata i njihovih pratitelja, bilo da se radi o verbalnom nasilju prisile, prijetnje, nametljivog ponašanja ili o fizičkom nasilju, odnosno tjelesnoj ozljedi  liječnika.

 

Hrvatska liječnička komora je na svojoj web-stranici otvorila rubriku "Prijave nasilja nad liječnicima na radnom mjestu“, nudi pravnu pomoć liječnicima koji su doživjeli nasilje od strane pacijenata i pratitelja te potiče  zdravstvene ustanove i liječnike da slučajeve verbalnog i fizičkog nasilja nad liječnicima na radnom mjestu, prijavljuju  Državnom odvjetništvu, Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdrav­stvu i socijalnoj skrbi.

 

HLK je također zatražila  izmjene Kaznenog zakona tako da se napad na liječnika tretira kao napad na službenu osobu. Riječ je o  prijedlogu izmjene 87. i 315. članka Kaznenog zakona, jer  sada napad na liječnike nije kvalificiran napadom na službene osobe.

 

Naime, dosadašnji zakonodavni okvir je takav da  napad na neke profesije (policajci) potpada pod Kazneni zakon dok druge profesije, poput medicinskog osoblja, moraju sami utuživati.

 

Nedopustivo je prepuštanje zahtjeva za sankcioniranje počinitelja samoj medicinskoj sestri koja je nečijim postupanjem dovedena u stanje ugroze i koja najčešće nema znanja niti mogućnosti upuštanja u sudske postupke. Zbog toga HKMS traži izmjene Kaznenog zakona na način da se napad na medicinske sestre i sve druge zdravstvene djelatnike tretira kao napad na službenu osobu odnosno da ih se zaštiti jednakopravno kao i druge službene osobe.“ – navedeno je u Priopćenju HKMS-a 20180205 koje potpisuje dipl. ms. Slava Šepec, predsjednica HKMS-a.

 

Nažalost, verbalno nasilje nad zdravstvenim djelatnicima je svakodnevna, gotovo uobičajena pojava a kako su medicinske sestre prve  u kontaktu s pacijentima, prve su i na udaru agresije i najizloženije nezadovoljstvu i ljutnji pacijenata ili njihovih pratitelja. A na medicinske sestre, medicinske tehničare i drugo zdravstveno osoblje događaju se ne samo verbalni već i fizički napadi.

 

HKMS  kao strukovna organizacija za sestrinstvo u Republici Hrvatskoj, snažno se zalaže za humano, odgovorno, etično i profesionalno obavljanje sestrinske profesije. Glavni cilj HKMS-a je zaštita pacijenata i građana kroz osiguranje kvalitetne, odgovorne i etične zdravstvene njege. No, s druge strane HKMS se isto tako zalaže i za zaštitu dostojanstva i osiguranje uvjeta rada koji će medicinskim sestrama omogućiti skrb o pacijentima na profesionalan način i bez prisile raznim oblicima agresivnih ponašanja. Hrvatska komora medicinskih sestara bilo koji oblik nasilja smatra nedopustivim i smatramo nužnim suprotstaviti mu se odgovornim ponašanjem koje podrazumijeva prijavu događaja i sankcioniranje počinitelja.“ (Izvor: Priopćenje HKMS 20180206)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.