Inovativna programska rješenja za medicinske ustanove


Izvor: RINELS

Autor/Izvor: Rinels, HAMAG-BICRO

Objavljeno: 3.05.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

Inovativna programska rješenja za medicinske ustanove

Do­djelom bespovratnih potpora za inovativne projekte *HAMAG-BICRO potiče tvrt­ke koje se bave inovativnim rješenjima da kroz istraživanje, tehnološ­ki razvoj i inovacije pridonesu gospodarskom prosperitetu Hrvatske. Jedna od takvih je Rinels d.o.o. koja se uspješno prijavila na javni poziv „Inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzetnika" s projektom MedCRM za medicinske usta­nove.

 

U suradnji Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Mi­nistarstva gospodarstva, poduzet­ništva i obrta (MGPO), tvrtki Rinels je dodijeljena bespovratna potpora od 1.481.158,20 kn pr­venstveno za završetak projekta MedCRM kroz nabavku opreme i zapošljavanje dodatnih djelatnika za bržu prilagodbu inova­cije te komercijalizaciju.

 

MedCRM 

„Ovim projektom razvijeno je novo softversko rješenje MedCRM koje je namijenjeno privatnim medicinskim ustanovama te ono predstavlja programsko rješenje koje spaja do sada razdvojene funkcije prodaje, medicinskog poslovanja (Bolnički Informacij­ski Sustav) te značajne elemente poslovnog software-a.

 

MedCRM najvećim dijelom namijenjen je po­slovanju privatnih poliklinika, ali i manjih privatnih ordinacija koji­ma svojim specijaliziranim funk­cionalnim rješenjima omogućuje ubrzani protok informacija, evi­denciju svih poslovnih događaja, detaljnu poslovnu analitiku te minimiziranju rizika pogrešaka prili­kom svakodnevnog rada što dovodi do povećanja kvalitete i održavanja visokih standarda rada.

 

MedCRM upravlja kontaktima poliklinike s postojećim i budućim pacijentima/ klijentima te obuhvaća podatke prikupljene iz različitih komunika­cijskih kanala (telefon, e-mail, live chat, socijalne mreže itd.). Pored klasičnih CRM funkcionalnosti, u MedCRM su inkorporirane i po­sebne medicinske funkcionalnosti kakve se ne mogu pronaći kod ge­neričkih CRM rješenja, što ovo rje­šenje čini jedinstvenim na tržištu.

 

Dodanu vrijednost, osim centrali­ziranog prikupljanja i upravljanja svih kontakata s klijentima, čini mogućnost što se kroz program po­dupiru i poslovni procesi iz oblasti medicine ali i komercijalni dio ve­zan za račune, skladište i kadrove.“ (*)

 

eHitna 

eHitna je integralni informacijsko-telekomunikacijski inteligentni poslovni sustav koji trenutno koristi 19 županijskih zavoda za hitnu medicinu. Godišnje se kroz njega obradi preko milijun poziva, intervencija, medicinske dokumentacije i sanitetskih prijevoza.

 

Razvila ga je tvrtka Rinels d.o.o. (članica STORM grupe)  2010. godine, a na unaprjeđivanju sustava kontinuirano se radi i danas. U razvoju sustava koriste se najnovije tehnologije te se prate svjetski standardi.

 

Velika modularnost samog sustava omogućava brzu i kvalitetnu implementaciju u hitne pomoći koje imaju specifične zahtjeve. Osnovni moduli rješenja eHitna su:

 

1. Definiranje strukture zavoda za hitnu medicinu

2. Upravljanje djelatnicima, voznim parkom i opremom

3. Upravljanje timovima

4. Integracija sustava s hitnim bolničkim prijemom

5. Prijem i obrada poziva prema digitalnom Norveškom indeksu

6. Obrada intervencija

7. Kreiranje i obrada faktura prema HZZO i drugim pravnim/fizičkim subjektima

8. Standardni izvještaji namijenjeni državnim službama

9. Interni statistički izvještaji namijenjeni upravi

10. Nadzor rada zavoda za hitnu medicinu

 

Moguća je integracija eHitne s drugim sustavima – s raznim telefonskim centralama, DMR sustavom, GIS sustavom ili medicinskim uređajima, ovisno o mogućnostima istih.  Isto tako, sustav se koristi u integraciji s drugim subjektima:

  • HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje),
  • HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo),
  • AZO (Agencija za zaštitu okoliša),
  • Ministarstvo zdravstva
  • podaci iz sustava se koriste i u izradi znanstvenih radova.

 

* HAMAG-BICRO trenutno u pro­vedbi ima 1726 sklopljena ugovora, s ukupnim ugovorenim iznosom bespovratnih sredstava više od 2,1 milijarde kuna, ukupne vrijednosti projekata više od 5,6 milijardi kuna. Također, prema Indikativnom go­dišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinancira­nih iz OPKK do kraja 2018. godine najavljeno je još 14 novih Poziva, a od toga samo za inovacije kroz 5 Poziva predviđe­no je 1,5 milijardi kuna. (Izvor: www,hamagbicro.hr ; travanj 2018.)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.