Istraživanje HKMS o nasilju nad medicinskim sestrama u službi


Autor/Izvor: Priopćenje za medije 20180618

Objavljeno: 19.06.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Istraživanje HKMS o nasilju nad medicinskim sestrama u službi

Hrvatske komore medicinskih sestara provela istraživanje „Nasilje nad medicinskim sestrama i sigurnost u zdravstvenim ustanovama“

 

Čak 89 % anketiranih medicinskih sestara doživjelo je na svom radnom mjestu neki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja:  u dvije trećine slučajeva (62%) se radi o verbalnim napadima, dok je nešto više od trećine (37%) sestara uz verbalno, doživjelo i fizičko nasilje na radnom mjestu.  

 

U posljednjih 5 godina, napadi na medicinske sestre dogodili su se u 73% zdravstvenih ustanova koje su sudjelovale u ovoj anketi.

 

Istraživanje Nasilje nad medicinskim sestrama i sigurnost u zdravstvenim ustanovama  je u svibnju ove (2018.) godine provela Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS). Obuhvaćeni su svi  problemi nasilja nad medicinskim sestrama, od verbalnog do fizičkog nasilja, pitanje prijave nasilja, posljedica nasilja te različite aspekte sigurnosti u zdravstvenim ustanovama.

 

„Komora medicinskih sestara želi ukazati na dubinu problema nasilja nad medicinskim sestrama, koje može eskalirati i do razine ugrožavanja njihovih života te na nužnost njegovog sustavnog rješavanja. Upravo zbog učestalih napada na medicinske sestre, Komora je zatražila izmjene Kaznenog zakona i uvođenje novog kaznenog djela kojim bi se napad na medicinske sestre i druge zdravstvene djelatnike tretirao kao napad na službene osobe. Izuzetno smo zadovoljni da je Vlada uzela naše prijedloge u obzir te da nacrt izmjena Kaznenog zakona u članku 315. predviđa da će se napad na liječnike i zdravstvene djelatnike tretirati kao napad na službenu osobu“ - ističe predsjednica Komore Slava Šepec, diplomirana medicinska sestra.

 

Naime Ministarstvo pravosuđa je pripremilo nacrt izmjena i dopuna Kaznenog zakona, koji je tijekom lipnja prošao e-savjetovanje. Ovaj nacrt definira kaznu do 3 godine zatvora za osobu koja će uporabiti ili zaprijetiti uporabom sile nad zdravstvenim djelatnikom za vrijeme obavljanja njegova posla.

Istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara pokazalo je kako su:

 • u 77%  slučajeva prema medicinskim sestrama nasilni bili pacijenti,
 • a u 56% slučajeva je nasilna bila  pratnja ili obitelj  pacijenta

Zabrinjavajuće je da većina medicinskih sestara koje su doživjele nasilje,

 • to nasilje nisu prijavile (63%). Kao razloge neprijavljivanja,medicinske sestre najčešće navode strah od stvaranja dodatnih problema.
 • Od 37% sestara koje su prijavile doživljeno nasilje, više od 90% su to prijavile poslodavcu. Samo 22% sestara prijavilo je nasilje policiji, sindikatu, sudu ili Komori.

Nasilje, pokazalo je istraživanje Komore, ostavlja posljedice na medicinske sestre koje su mu bile izložene:

 • 66% sestara osjeća povremeni ili stalni strah od nasilja,
 •  5 % sestara je zbog posljedica nasilja bilo prisiljeno otići na bolovanje.

Kad je riječ o dodatnoj edukaciji,  64% anketiranih sestara smatra da bi dodatna edukacija pomogla u postupanju s nasilnim osobama. S druge strane, HKMS provela je i istraživanje o sigurnosti u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, u kojem su sudjelovale glavne medicinske sestre ovih ustanova. One su sigurnost u zdravstvenim ustanovama ocijenile  prosječnom ocjenom 3 (školske ocjene od 1 do 5), a čak 95% glavnih sestara se izjasnilo da fizička zaštita i sigurnost u zdravstvenim ustanovama nisu na odgovarajućoj razini.

 

Istraživanje sigurnosti u zdravstvenim ustanovama je pokazalo da:

 • 76% ustanova ima portira tijekom dana,
 • a samo 67% ima portira  tijekom noći.
 • više od pola ustanova nema zaštitarsku službu od 0 do 24 sata,
 • 9 % zdravstvenih ustanova  ima zaštitarsku  službu samo tijekom noći.

 

„Nikada i nigdje nema opravdanja za šutnju kada se dogodi nasilje. Posebno je to važno u sustavu zdravstva kada zdravstveni radnici moraju u svakom trenutku biti sposobni rješavati zahtjevne probleme i skrbiti o svim pacijentima kao da se ništa nije dogodilo, jer svaki pacijent zaslužuje da mu zdravstveni radnici posvete punu pažnju i zasluženu skrb u skladu s njihovim potrebama i najvišim standardima prakse. Da bi to bilo moguće, potrebno je djelovati na svim razinama društva. Zakonodavac mora stvoriti zakonski okvir, a zdravstvene ustanove sigurnosne uvjete. Trajnom edukacijom treba omogućiti medicinskim sestrama usvajanje znanja koja će pomoći u rješavanju problema u trenutku nastajanja.“, zaključila je predsjednica Komore, Slava Šepec.

 

Podaci o istraživanju

Istraživanje o nasilju nad medicinskim sestrama i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, sastoji se od 2 ankete koje je HKMS provela u svibnju 2018.


U prvoj anketi su sudjelovale medicinske sestre,
 1.705  članica HKMSa, od toga:

 • sestara/tehničara opće njege (49 %),
 • sestara/tehničara prvostupnika  (41%),
 • magistara sestrinstva (9%)
 • ostale medicinske sestre/tehničari  (1%).

Najviše anketiranih je zaposleno  u javnom bolničkom sustavu (50%), zatim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (18%), u privatnim zdravstvenim ustanovama (12%), u zavodima za hitnu medicinu (7%) te u drugim zdravstvenim ustanovama (13%).

 

U drugoj su anketi  sudjelovale glavne medicinske sestre iz  83 zdravstvene ustanove a u uzorku je bilo:

 • 17domova zdravlja,
 • 1 zavod za hitnu medicinu,
 • 18 županijskih/općih bolnica,
 • 36 klinika/KB-a/ KBC-a,
 • 4 specijalne bolnica,
 • 2 psihijatrijske bolnice i
 • 5 drugih zdravstvenih ustanova.

 

Cijelo istraživanje možete pronaći na: bit.ly/SlideShare-Istraživanje-Nasilje-nad-medicinskim-sestrama 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.