Od 2021. financiranje zdravlja iz "Europskog socijalnog plus fonda"


Autor/Izvor: Bilten Zdravlje 20180705 (Health-EU Newsletter)

Objavljeno: 9.07.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

Od 2021. financiranje zdravlja iz "Europskog socijalnog plus fonda"

Zdravstvena i socijalna pitanja – uvijek su isprepletena, a ubuduće će se financirati kroz isti program

 

U  razdoblju 2014.-2020. glavni  instrument  Europske unije za financiranje zdravlja je bio „Treći program za zdravlje“.  Međutim, u nadolazećoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. to se mijenja. Kako su zdravstvena i socijalna pitanja  isprepletena, ubuduće  će se i financirati kroz isti program: „Europski socijalni plus fond“ (ESF+)

 

I dok je u aktualnoj financijskoj perspektivi (2014.-2020.) „Europski socijalni fond“(ESF)  ponajprije  usmjeren na zapošljavanje, socijalnu uključenost, vještine i obrazovanje – od 2021. godine će to biti drugačije.  Novi program „Europski socijalni plus fond“ (ESF+ ) će dodatno uključiti i tematsko područje „Zdravlje“ kroz koje će za troškove zdravstva svim članicama EU na raspolaganju biti 413 milijuna EUR.

 

Prenosimo dio intervjua objavljenog u  Biltenu Zdravlje 20180705 (Health-EU Newsletter), koji publicira Europska komisija, Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (DG Health and Food Safety). 

 

O prijedlogu Uredbe o „Europskom socijalnom fondu plus“ “(ESF+ )  koji je Europska  komisija (EK) donijela 30. 05. 2018. govore:

  •  Martin Seychell, zamjenik gl. direktora za zdravlje Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (DG Health and Food Safety)
  • Andriana Sukova, zamjenica gl. direktora Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost ( DG Employment, Social Affairs and Inclusion)

 

Zašto je proračun zdravstva sada uključen u instrument za socijalno financiranje?

Gđa. Sukova: Od  2021. godine “Europski stup socijalnih prava“ (The European Pillar of Social Rights) će služiti kao kompas i okvir za ulaganja u sklopu „Europskog socijalnog fonda plus“ a on uključuje načelo zdravlja: svi imaju pravo pravovremenog pristupa pristupačnoj i kvalitetnoj preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj skrbi.

Osim toga, zdravstvena i socijalna pitanja blisko su povezana. Socioekonomski status najvažnija je odrednica zdravlja – osobe s niskim prihodima i niskom razinom obrazovanja i danas su najviše izloženi riziku od zdravstvenih problema. Ključan element zdravstvenih i socijalnih politika jest rješavanje nejednakosti. Kao što socijalni status utječe na zdravlje, tako i zdravlje utječe na socijalna pitanja poput zapošljavanja, obitelji, uključenosti zajednice te gospodarstva.

G. Seychell: EU treba zdravo i aktivno stanovništvo kako bi održala svoje gospodarstvo jakim i izgrađenim za budućnost, osobito uz izazov starenja stanovništva, tako da su prevencija i poticanje zdravlja ključni u osiguravanju održivosti zdravstvenih sustava u budućnosti.

 

Što će se dogoditi s „Trećim programom za zdravlje“ koji je u financijskoj perspektivi 2014.-2020. bio  glavni instrument Europske komisije za financiranje u području zdravlja?

G. Seychell: Od  2021. godine „Program za zdravlje“ uključit će se  u „Europski socijalni fond plus“ kroz namjenski proračun od 413 milijuna EUR za tematsko područje „Zdravlje“. Provedba tematskog područja Zdravlje i dalje će biti pod isključivom nadležnošću povjerenika za zdravlje, a svim operativnim aspektima upravljat će Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane  (DG Health and Food Safety).

Gđa Sukova: Tematsko područje Zdravlje provodit će se kroz Programe rada nakon savjetovanja s državama članicama. Naš je plan da Upravljačka skupina za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti (Steering Group on Health Promotion and Diseases Prevention)

bude središnja točka za savjetovanje nadležnih tijela država članica u području zdravlja o svim zdravstvenim pitanjima povezanima s troškovima unutar:

  • programa „Europski socijalni fond plus“ (ESF+),
  • programa „Obzor Europa/Okvirni program 9“ (Horizon Europe/FP9)
  • programa „Digitalna Europa“ (Digital Europe)

Cilj je  nadležnim tijelima država članica u području zdravlja, pružati dosad najbolji pregled troškova povezanih sa zdravljem.

 

Znači li to da će Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (DG Health and Food Safety) usko surađivati s drugim glavnim upravama?

G. Seychell: Da, upravo je ta bliskija suradnja cilj prijelaza Europske komisije na načelo „Zdravlje u svim politikama”. Kao što holistički pristup medicini uključuje proučavanje svega što utječe na zdravlje pacijenta, a ne samo određenog simptoma, pristupom zdravlja u svim politikama promatra se na koji način zdravlje utječe na druge čimbenike koji su pod nadležnošću drugih glavnih uprava ili kako ti čimbenici utječu na zdravlje. Poveznica između istraživanja i zdravlja možda je očita, no obrazovanje, poljoprivreda, ulaganja, jednake mogućnosti, okoliš i mnogi drugi čimbenici utječu na zdravlje, a i zdravlje uvelike utječe na njih. Naposljetku, uska suradnja među glavnim upravama i usklađivanje, povećat će učinak djelovanja EU-a u korist građana." (Izvor*)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.