HKMS demantira napise o kupovanju diploma medicinskih sestara iz BiH


Autor/Izvor: Priopćenje HKMS 20190108

Objavljeno: 9.01.2019.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

HKMS demantira napise o kupovanju diploma medicinskih sestara iz BiH

Hrvatska komora medicinskih sestara reagirala je zbog napisa u medijima temeljenog na nedavnom istraživanju  novinarke Žurnala Azre Omerović, o kupovanju diploma medicinskih sestara iz Bosni i Hercegovini. HKMS je jučerašnjim Priopćenjem demantirala te napise.

 

 „Pravo na samostalan rad u Hrvatskoj imaju samo medicinske sestre koje posjeduju Odobrenje za samostalan rad, o čemu odlučuje  Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS).

 

HKMS odbija zahtjeve za izdavanjem Odobrenja za samostalan rad, podnositelja koji su završili tzv. programe prekvalifikacije, odnosno programe obrazovanja odraslih u drugim državama.

 

HKMS čvrstog je stava da traženu razinu obrazovanja za sestrinsku profesiju nije moguće steći na opisani način tj. u tzv. programima prekvalifikacije.

 

Programi prekvalifikacije nisu jednaki hrvatskim obrazovnim programima za stjecanje kvalifikacije medicinske sestre opće njege pa stoga ne mogu rezultirati istim ishodima znanja, vještina i kompetencija.

 

Sestrinska profesija pripada reguliranim profesijama kojima Direktiva EU jasno određuje minimalne uvjete školovanja, a ishodi učenja moraju biti u skladu s Europskim i Hrvatskim kvalifikacijskom okvirom.  

 

Hrvatski obrazovni program ne poznaje program prekvalifikacije u struci sestrinstva, a takvi programi iz drugih država u suprotnosti su sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kao i s odredbama Direktive 2005/36 EK.

 

„Kao jedna od najbitnijih karika u zdravstvu, medicinska sestra opće njege, može obavljati zdravstvenu njegu samo ako posjeduje kompetencije stečene obrazovanjem.

  • Sestrinska profesija pripada reguliranim profesijama kojima Direktiva EU jasno određuje minimalne uvjete školovanja,
  • a ishodi učenja moraju biti u skladu s Europskim i Hrvatskim kvalifikacijskom okvirom koji za  medicinske sestre opće njege ima najmanje 4600 sati teorijskog i kliničkog osposobljavanja tijekom najmanje 3 godine strukovnog obrazovanja ili stručnog studija.

 

Uspoređujući program prekvalifikacija utvrdili smo  bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kao i značajan nedostatak sati teorijske i kliničke nastave. Stoga HKMS odbija zahtjeve za izdavanjem Odobrenja za samostalan rad, medicinskim sestrama koje su završile tzv. programe prekvalifikacije, odnosno programe obrazovanja odraslih u drugim državama„ – izjavila je  Slava Šepec, predsjednica HKMS-a, demantirajući istraživanja novinarke Žurnala, Azre Omerović, o kupovanju diploma za zanimanje medicinske sestre u Bosni i Hercegovini.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.