Sudska presuda u korist 31 specijalizanta protiv bolnice Pula


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 4.04.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Sudska presuda u korist 31 specijalizanta protiv bolnice Pula

Od 6 presuda koje je do sada donijelo hrvatsko sudstvo u sporovima liječnika specijalizanata/specijalista protiv poslodavca (bolnica u javnom vlasništvu):

  • 2 su sudske odluke  u korist bolnica (OB Zadar, OB Čakovec)
  • 4 su sudske odluke u korist liječnika a na štetu bolnica  (OB Virovitica, Koprivnica, Zagreb, Pula)

Najnovija je presuda Općinskog suda u Puli objavljena 22. 03. 2017.  na *e-oglasnoj ploči;

Općinski sud u Puli presudio je u korist 31 specijalizanta u sporu protiv Opće bolnice Pula koji su specijalizanti pokrenuli zbog  neprimjenjivanja Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine donesenog u srpnju 2016. godine (tzv. Nakićev pravilnik) . 

 

To je sada već četvrti sud u Hrvatskoj koji je presudio u korist specijalizanata/mladih specijalista u sporovima koji su pokrenuli protiv bolnica (Virovitica, Koprivnica, Zagreb, Pula) u odnosu na dva koja su presudila u korist bolnica (Zadar, Čakovec)....

 

Presuda od 22.03.2017.  osnovanim proglašava tužbeni zahtjev 31 tužitelja (specijalizanata OB Pula) da se utvrdi ništetnim dio odredbe Ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenim između OB Pula i specijalizanata u kojem se specijalizanti obvezuju nadoknaditi tuženoj strani odnosno OB Pula sve plaće i naknade u bruto iznosu koje su primili za vrijeme specijalizacije.

 

Općinski sud u Puli je odbacio argument o navodnoj protuustavnoj retroaktivnosti predmetnog Pravilnika te obrazložio da su tim Pravilnikom samo drugačije uređena prava i obveze ugovornih strana, kao što je to činjeno i ranije, pa tako i prethodnim Pravilnikom na temelju kojeg su i zaključeni predmetni ugovori, pa se obveza primjene novog Pravilnika ne može tumačiti kao retroaktivna primjena propisa.

 

Općinski sud je također obrazložio odnos odluke OB Pula i zaključka Skupštine Istarske županije o odgodi primjene čl. 17. i 18. predmetnog Pravilnika (NN 62/16), na koje se OB Pula poziva.

 

Sud cijeni da se ovdje primjenjuje načelo''in favorem laboratoris'' (u korist radnika). Naime, pravilo nižeg ranga ne smije uređivati radnopravni odnos drukčije od pravila višeg ranga i na štetu radnika, ali može urediti neki radnopravni odnos povoljnije za radnika nego što je to uređeno pravilom višeg ranga. U ovom se slučaju izmjena Pravilnika od strane ministra zdravlja ispostavila u korist radnika, dok je odluka nižeg ranga dakle OB Pula i njegova osnivača Istarske županije išla na teret radnika što je protivno citiranom načelu uslijed čega je ista neprimjenjiva, a isto tako je suprotna Pravilniku koji ne daje pravo zdravstvenoj ustanovi i osnivaču da odlučuje što će, a što neće od propisanog koje je na snazi primijeniti.

 

Dakle, Općinski sud u Puli konstatirao je da se u ovom slučaju radi o podzakonskom propisu koji kao takav obvezuje i tuženika (OB Pula) i njegovog osnivača (Istarska županija), te ga je isti dužan primijeniti dok je na snazi.

 

U konkretnom je slučaju došlo do nesuglasja ugovornih odredaba s važećim propisima obzirom je OB Pula odbila postupiti u skladu s tada važećim Pravilnikom, pa je u tom dijelu spornih odredaba Ugovor stranaka ništetan jer je suprotan rečenim prisilnim propisima.

 

Naime, nesporno je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, međutim ne smiju ih uređivati suprotno prisilnim propisima, a osobito ne onima kojima se uređuje sadržaj tih istih ugovora što je u ovom slučaju riječ, zaključuje sud.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.