Kako steći kondiciju ne napuštajući sobu?


Autor/Izvor: SUPRA 0401

Objavljeno: 12.06.2011.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Kako steći kondiciju ne napuštajući sobu?

Dobru kondiciju možemo postići i to vlastitim tempom a da se ne maknemo od kuće

 

Mnogi  među nama svjesni su svoje potrebe za boljom kondicijom ali im ne odgovara  odlazak  iz vlastitog doma u  sportsku dvoranu ili na otvoreno. Jednima nema tko pričuvati djecu. Drugi zarađuju za život u vlastitom domu, žao im je dragocjeno vrijeme potrošiti na „beskorisno putovanje“  ili u doba dana  kad oni mogu izdvojiti vrijeme za vježbanje, niti jedan klub nema ponude. Treći  pak smatraju da su nakupili previše kilograma pa im je neugodno skinuti se u triko pred drugim ljudima. …i još .mnogo drugih razloga ili izgovora koji su prepreka stjecanju kondicije u sportskoj dvorani ili na otvorenome. No, kondiciju možemo po­stići, i to vlastitim tempom, a da se ne maknemo od kuće...  

A što je to uopće dobra kondicija ?
Postizati dobru kondiciju znači jačati srča­ni mišić tako da ga izlažemo naporu, ali na kontroli­ran način. Mišić izlažemo naporu kad ga prisiljavamo da se steže u prisustvu poveća­ne količine krvi koja se vra­ća iz aktivnih tjelesnih mi­šića koji pokreću tijelo.
Optimalni program za stjecanje dobre kondicije sastoji od tjelo­vježbe u trajanju od 20 do 30 minuta, tri puta tjedno, dakle svaki dru­gi dan.

Nekoliko ideja za kućno stjecanje kondicije:

  • trčanje  u mjestu
  • trčanje  po stepenicama
  • vožnja sobnog bicikla  ili druge sobne sprave
  • preskakanje konopca
  • plesanje
  • vježbe (korektivna, medicinska gimnastika i dr)
  • razgibavanje uz medicinsku loptu
  • joga


Preskakanje konopca možda se čini zgodnim jer nas podsjeća na djetinjstvo i razigranost,  no nije preporučljivao  za početni­ke i starije jer  ne daje mogućnost  postupnog pove­ćavanja brzine vježbanja u početku. I sa  trčanjem po stubištu je slično. K tome je povećan rizik s nožnim zglobovima.
Bolji izbor je trčanje na mje­stu, koje ima jednak učinak na srce kao i trčanje na otvo­renom. Jednostavno se sto­ji na mjestu i lagano poska­kuje s jedne noge na drugu. Postupno se povećava brzi­na i visina do koje se podi­žu koljena.
Dobar izbor za kućno vjež­banje je i sobni bicikl. Za poćetak je bitno pravilno podesiti sobni bicikl. Vo­žnja biciklom započinje bez uključivanja bilo kakvog ot­pora na biciklu. Kad se svla­da kontinuirana vožnja od pola sata, spremni ste za uključivanje otpora.

Pri vježbanju u svom domu uživajte uz muziku samo po Vašem “guštu”! Dobro je za vježbanje izabrati dio stana iz kojeg  imate pogled na  zelenilo ili barem cvjetnu teglu na balkonu a koji put će  kao podrška za redovito vježbanje u  svom domu dobro doći i pogled na  zabavan tv program.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.