Broj upisanih studenata nije usklađen s tržištem rada


IRO

Autor/Izvor: Večernji list 030811

Objavljeno: 3.08.2011.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Broj upisanih studenata nije usklađen s tržištem rada

Rektor Pavić: Godinama nedostaje liječ­nika, ali medicinski fakulte­ti ne povećavaju kvote. Od Fakultetskog vijeća tražio sam da kvotu povećaju, no nisam uspio…

 

Već dugi niz godina ponavlja se isti problem pri upisu studenata: sveučilišta vode računa o svojim kadrovskim i prostornim kapacitetima te eventualno o pritisku maturanata uoči upisnih rokova… ali ne i o potrebama tržišta rada. Ne postoji naime, temeljni razvojni dokument Hrvatske - strate­gija gospodarskog razvoja - na osnovi kojega bi se moglo kvantitativno i kvalitativno procije­niti koje profesije bi u budućnosti mogle biti tražene na tržištu rada. No, odnedavno je poznat datum pristupanja naše zemlje Europskoj uniji pa će se morati voditi računa i o tome da Hrvat­ska treba obrazova­ti stručnjake ne samo za svoje potrebe nego i za potrebe europskog tržišta rada.

Prenosimo dio teksta Večernjakove novinarke Irene Kustura koja je o ovoj temi razgovarala s  dvojicom stručnjaka.

Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. Ivan Pavić kaže da godinama nedostaje liječ­nika, ali medicinski fakulte­ti ne povećavaju kvote jer ne žele pad kvalitete nasta­ve. - U Splitu smo ove go­dine na medicinu upisali 75 brucoša. To je premalo. Od Fakultetskog vijeća tražio sam da kvotu povećaju za 10 studenata. Na kraju su ih ipak upisali samo 75 jer  bi svako povećanje u pitanje dovelo kvalitetu - navodi rektor Pavić.

Bivši ministar zna­nosti, obrazovanja i športa i sveučilišni profesor Dragan Primorac upozorava da Hr­vatskoj već nedostaje niz zanimanja iz tehničkog i biomedicinskog područja, ali i da svako sveučilište treba voditi računa o potrebama lokalnog gospodarstva. A treba voditi računa i o tome da  Hrvatska tek treba dostići po­stotak visokoobrazovanih u zapadnoeuropskim ze­mljama.

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.