www.NAJDOKTOR.com za bolju komunikaciju liječnik-pacijent


Lovre Kelam, jedan od autora www.najdoktor.com . Izvor:facebook.com

Autor/Izvor: Večernji list 011011 & HTV1Dnevnik 021011

Objavljeno: 5.10.2011.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

www.NAJDOKTOR.com za bolju komunikaciju liječnik-pacijent

Uzmiče paternalistički model komunikacije liječnik-pacijent u korist modela komunikacije baziranog na autonomiji pacijenta

 

Prva internetska stranica na kojoj Hr­vati mogu ocijeniti i komentirati rad pojedinih liječnika, www.najdoktor.com, trenutačno u bazi ima 10.000 liječnika i 6.000 komentara. „Takve stranice postoje u inozemstvu pa smo i mi napravili jednu. Pozivamo ljude da upisuju imena liječnika i komentiraju njihov rad kako bi baza podataka bila što potpunija, a ocje­ne realne “ rekao je u intervju Večernjem listu Lovre Kelam (29), student PMF-a, i jedan od  trojice tvoraca stra­nice koja je pokrenuta u svibnju ove godine „Nadamo se da će se stranica razvija­ti, a uspijemo li pribaviti sredstva pla­nirali smo i liječnicima omogućiti da odgovaraju na komentare pacijenata“- otkrio je Kelam i dodao da ljudi ko­načno bez straha od "osvete" mogu izreći svoje mišljenje o liječnicima.

Na web stranici Najdoktor.com svaki liječnik dobiva ocjenu od jedan do pet. Ta ocjena je u stvari zbroj bodova koje im pacijenti dodje­ljuju odgovarajući na pita­nja o tome koliko im je liječnik pomogao, ko­liko su dugo čekali da ih primi, koliko su on i njegov tim bili ljubazni tijekom pregleda te je li sve proteklo u skladu sa zakonom. Ocjenjivanje je anonimno a svaki se korisnik na stranicu može regi­strirati isključivo putem e-maila.

Autori web stranice priznaju da  anonimnost ocjenjivanja otvara prostor mani­pulacije zlonamjernih, no što više ljudi bu­de ocjenjivalo liječnike, takvi će ne­objektivni komentari manje dolaziti do izražaja. Poručuju da se zluradi komentare na račun liječnika ne mo­gu izbjeći no da bi loše ocjene dobrih liječnika trebale nestati nakon što od pacijenata dobiju više pozitivnih ne­go negativnih komentara.

A što na to kaže Hrvatska liječnička komora, staleška i strukovna organizacija koja štiti i zastupa interese hrvatskih liječnika? Predsjednik HLK  prim. Hrvoje Minigo kaže da je najtransparentniji načini ispitiva­nja zadovoljstva pacijenata liječnicima već davno otkriven. Riječ je o anketama koje se provode me­đu pacijentima u „kontroliranim uvjetima“tj. u bolnicama i domovima zdravlja „Ne zaboravite da su rezultati tih anketa, unatoč tome što pacijenti stalno nešto prigovaraju, uglavnom pozitivni i da kada zaista trebaju dati ocjenu rada liječnika, pacijenti njihov rad ocjenjuju pozitivno“- naglasio je predsjednik Komore. Internetsko ocjenjivanje liječnika više mu nalikuje na igricu nego na ozbiljan posao pa ga ne preporučuje pacijentima kao orijentir za izbor liječnika. „ „Zna se put kojim pacijenti trebaju tužiti liječnika koji posao ne obavlja dobro, a to je tužba Ministarstvu zdravstva i Komori a institucije će potom,  utvrdi li se  da su pritužbe osnovane, kazniti liječnika“ poručuje prim.Minigo.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.