Kafić Svitanje u bolnici Vrapče – odlični i nesvakidašnji konobari


Konobar Slaven na rehabilitaciji u kafiću Svitanje,foto D Puklavec

Autor/Izvor: SUPRA prema Večernji list 210112

Objavljeno: 9.10.2012.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Kafić Svitanje u bolnici Vrapče – odlični i nesvakidašnji konobari

Rehabilitacija bolesnika s dijagnozom shizofrenije. Stigma okoline je gora od same bolesti, kažu konobari. A otkad radimo tu, vidimo da se radom sve može izliječiti.

 

U krugu Psihijatrijske bol­nice Vrapče otvoren je ne­svakidašnji kafić s nesvakidašnjim konobarima. “Rješenje nije da se ljudi smještaju u bolnice. U nji­ma trebaju biti što kraće i što brže se trebaju vratiti u svakidašnjicu”- kaže Ivana Koštan Pribanić, predsjednica udruge Svitanje koja je ovaj pilot program pokrenula sa svrhom što lakšeg povratka u društvo osoba s dijagnozom psihič­ke bolesti.

U kafiću Svitanje goste poslužuju oni koji se_prema podacima SZO_ ubrajaju u 25 % pacijenata s  dijagno­zom psihičke bolesti. Priliku za zaposlenje tu su pronašli 30-godišnji Sla­ven, 33-godišnji Igor i 39-godišnja Mirjana, koji su se tijekom svog života morali suočiti i nositi s dijagnozom shizofrenije.

“Stigma okoline je najgora, meni je to bio veći problem od bolesti. Sa 19 godina di­jagnosticirana mi je shizo­frenija. Radio sam kao instalater računalne mreže. Kada sam na posao donio doznake za bolovanje, na njima je pisalo F20. Rekli su mi da za mene u tvrtki više nema mjesta. Završio sam u mirovini, a tu volontiram. Rad me spašava. Već se osam godinu nisam liječio u bolnici, a sumanute ide­je koje sam imao, sad mi se javljaju vrlo rijetko i traju nekoliko sekunda. Naučio sam ih razlikovati od stvar­nosti” kaže konobar Igor.

Stigmu okoline proživljava­la je i Mirjana:  “Rodbina i prijatelji krivo su me gledali, ironično su se smijali, a on­da smo mama i ja odlučile da ćemo otvoreno ljudima govoriti o bolesti. Od tada mi je život u redu. A otkad radim tu, vidim da se radom sve može izliječiti, kaže”. S njom su svi suglasni.

Iako su posjetitelji kafića Svitanja većinom djelatnici i pacijenti bolnice, na kavu i piće može doći tko god poželi.  “ Želimo pomoći ljudima da se oslobode predrasuda. Bilo tko može ući, naručiti kavu ili sok i slobodno pitati konobare bilo što o bolesti, simptomima i iskustvima koja su proživ­ljavali tijekom izlječenja. Vlada mišljenje kako su ta­kvi bolesnici opasni, a predrasu­de se razbijaju kontaktom s ljudima. Za rad u kafiću prolazi se procjena psihičke stabilnosti i tek se onda odlučuje je li netko sposoban za rad ili ne” - kaže predsjednica udruge Ivana.

 

O pilot-programu za što lakši povratak u društvo osoba s dijagnozom psihič­ke bolesti, s konobarima i  članovima udruge Svitanje  razgovarala je novinarka Večernjeg lista  Marina Škalić a mi smo prenjeli njen napis iz Večernjeg lista  210112.     

 

 

*Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) od 1992. godine, na dan 10. listopada svake godine u više od stotinu zemalja širom svijeta. Cilj obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja podizanje je svijesti o problemima mentalnog zdravlja, poticanje otvorene rasprave o bolestima te veće ulaganje u prevenciju i liječenje mentalnih bolesti. Važna je i povezanost mentalnog zdravlja i nastanka kroničnih bolesti (dijabetesa, raka, kardiovaskularnih bolesti, respiratornih bolesti i debljine).

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.