Četvrti hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres u Opatiji, 6. – 9. 05. 2020.


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 26.11.2019.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

Četvrti hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres u Opatiji, 6. – 9. 05. 2020.

Četvrti hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, održat će se  u Opatiji, 6. – 9. 05. 2020.

 

Ovaj je kongres odgovor na potrebu trajne edukacije iz gerontologije i gerijatrije, uključivanjem interdisciplinarne gerontološke, intersektorske suradnje od sustava zdravstva, socijalne skrbi, sustava rada i mirovinskih fondova, obrazovanja, znanosti, turizma, kulture, ekologije do održivog razvoja gospodarstva.

 

Glavni organizatori Kongresa su: 

  • Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (predsjednik: akademik Zijad Duraković)
  • Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (voditelj: prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić).
  • Predsjednica Kongresa je doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med.

 

Pet je teme Kongresa:

 

1. GERONTOLOGIJA U HRVATSKOJ I SVIJETU

• Znanstvene spoznaje o teorijama starenja

• Genetika starenja

• Fiziološko, biološko i kronološko starenje

• Psihologija starenja

• Psihosocijalna obilježja starenja

• Promocija zdravog, aktivnog, produktivnog starenja

• Organizacija gerontološke djelatnosti

• Gerontološko–javnozdravstveni pokazatelji

• Organizacija gerontološko-javnozdravstvene zaštite

• Pravilna prehrana za starije i dodatci prehrani

• Teorijska polazišta gerijatrijske zdravstvene njege

• Kvaliteta i održivi razvoj gerontološko–javnozdravstvene zaštite

• Informacijska i komunikacijska tehnologija u gerontologiji

• Geroprofilaksa (program primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije)

• Menopauza i andropauza

• Padovi u starijoj dobi

• Samoubojstva u starijoj dobi

• Pravobraniteljstvo za starije – zaštita prava (prevencija i suzbijanje nasilja nad starijim osobama)

• Stigma i diskriminacija starijih osoba (Ageism)

• Dugovječnost

• Cjeloživotna zdravstvena zaštita s naglaskom na zdravo, aktivno starenje

 

2. GERIJATRIJA I GERIJATRIJSKA ZDRAVSTVENA NJEGA U HRVATSKOJ I SVIJETU

• Vodeći gerijatrijski javnozdravstveni problemi (cirkulacijske bolesti; maligne bolesti; respiratorne bolesti; ozljede; šećerna bolest; pothranjenost u dubokoj starosti)

• Gerijatrijska zdravstvena njega (primjeri iz prakse; 4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege; dekubitus- prevencija i zbrinjavanje)

• Psihogerijatrija (Alzheimerova bolest i druge demencije; depresije)

• Prioritetna uloga tima obiteljske medicine u skrbi za starije osobe

• Palijativno-gerijatrijska i dugotrajna (long-term) skrb za starije: resursi i potrebe

• Patronažna djelatnost u skrbi za starije

• Specifičnosti prehrane  gerijatrijskih bolesnika

• Mikrobiološki izazovi kod gerijatrijskih bolesnika: intrahospitalne infekcije i rezistencija na antibiotike

• Gerontostomatologija

• Dermatologija treće životne dobi

• Oftalmologija i optometrija u gerijatriji

• Farmakoterapija u gerijatriji

• Specijalizacija iz gerijatrije

 

3. FORMALNA I NEFORMALNA SKRB ZA STARIJE – INTERDISCIPLINARNI I   INTERSEKTORSKI PRISTUP:

• Antropologija starenja i dugovječnosti

• Socijalna gerontologija

• Izazovi socijalne skrbi za starije

• Institucijska i izvaninstitucijska skrb za starije

• Udomiteljstvo za starije

• Osobe s invaliditetom u starijoj životnoj dobi

• Fizikalna terapija i rehabilitacija

• Radna terapija za starije

• Gerontokineziologija

• Logopedija

• Gerontonutricionizam

• Gerontonjegovatelji/ice

• Gerontodomaćice

• Volontiranje starijih osoba

• Uloga civilnog društva u skrbi za starije

• Briga za zdravlje i kvalitetu života formalnih i neformalnih njegovatelja starijih osoba

• Stres neformalnih njegovatelja

 

4. EKONOMSKI ODGOVORI NA IZAZOVE STARENJA POPULACIJE:

• Izazovi demografske tranzicije

• Produljenje životnog i radnog vijeka

• Volontiranje u službi starijih

• Ekonomske posljedice demografskog starenja

• Mirovinska reforma i mirovinski fondovi u Hrvatskoj

• Osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje

• Osiguranje za dugotrajnu skrb (long-term care insurance)

• Posmrtna pripomoć

• Racionalizacija gerijatrijske zdravstvene potrošnje

• Gerontološko–javnozdravstveni menadžment

• Gerontotehnologija

• Arhitektura stanovanja za starije osobe – pametni gradovi i pametni domovi (smart houses)

• Zdravstveni i medicinski turizam za starije

• Gerontoservisi

• Pripreme za odlazak iz sustava rada u mirovinu

 

5. ESTETIKA STARENJA: LJEPOTA, PRILAGODBE I GUBITCI

• Duhovnost i starenje

• Cjeloživotno učenje

• Međugeneracijski odnosi

• Seksualnost u starijoj dobi

• Dermatologija i kozmetologija

• Estetska kirurgija i stomatologija

• Stres i starenje

• Usamljenost i starenje

• Siromaštvo i starenje

• Žalovanje

• Smrt i umiranje

• Lokalna zajednica i stariji – uzajamna suradnja

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.