„Za žene u znanosti“ 2019.: nagrađene mlade znanstvenice


program

Autor/Izvor: Priopćenje za medije MZO

Objavljeno: 15.05.2019.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

„Za žene u znanosti“ 2019.: nagrađene mlade znanstvenice

Ana Barić, Lidija Barić, Andreina Belusić Vozila i Svjetlana Dekić dobitnice su stipendija u Nacionalnom programu "Za žene u znanosti" koji organiziraju L'Oreal i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO.

 

Zaključno s 2019. nagrađeno je 50 mladih hrvatskih znanstvenica a ove su godine Ana Barić, Lidija Barić, Andreina Belusić Vozila i Svjetlana Dekić dobitnice stipendija u Nacionalnom programu "Za žene u znanosti"  koji organiziraju L'Oreal i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO.

 

Nacionalni pro­gram stipendiranja mladih znanstvenica pri Ministar­stvu kulture RH nastao je 2006. po uzoru na međunarodni program. Priliku za osvajanje stipendije od 5.000 eura svake godine imaju 4 mlade hrvatske znanstvenice koje su u završnoj fazi stjecanja doktorata iz područja prirodnih  znanosti, uključujući i interdis­ciplinarna područja. Program se reali­zira uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i uz potporu Rektorskog zbora RH, a stipendija se dodjeljuje u suradnji s vrhunskim hrvatskim znanstvenicima okupljenim u Iz­bornom povjerenstvu.

 

Lidija Barić radi kao naslovni asistent na Medicinskom fa­kultetu u Osijeku, a zaposlenik je i Doma zdravlja u Osijeku i na specijalizaciji iz pedijatrije. Tema njene doktorske disertaci­je je uloga oksidativnog stresa u nastanku endotelne disfunkcije uzrokovane kratkotrajnim ve­likim unosom kuhinjske soli u zdravih mladih ljudi.

 

Ana Barić je specijalist  nuklear­ne medicine, radi u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu KBC-a Split i bavi se bolestima štitnjače. Naziv njene doktorske disertacije je Analiza kliničkih karakteristika i fenotipova kod bolesnika s Hashimotovim tireoiditisom na Medicinskom fakul­tetu Sveučilišta u Splitu.

 

Svjetlana Dekić radi na Prirodoslovno-matematičkom fakul­tetu u Zagrebu, na Biološkom od­sjeku, Zavodu za mikrobiologiju. Tema njenog doktorskog rada je utjecaj ekoloških čimbenika na faktore virulencije klinički važne bakterije Acinetobacterbaumannii.

 

Andreina Belusić Vozila je diplomirala  na geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulte­ta Sveučilišta u Zagrebu. Radi u hrvatskoj kontroli zračne plo­vidbe. Tema njenog doktorskog istraživanja su obilježja vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na te­melju simulacija regionalnih kli­matskih modela.

 

Entuzijazam prema znanstvenom istraživanju usadili su im najvećim dijelom mentori koji su ih i uveli u svijet znanosti a nakon doktorata sve će četiri mlade znanstvenice i dalje ostati u znanosti.   A stipendije osvojene u L'OREAL i UNESCO-vom programu "Za žene u znanosti", u iznosu od po 5.000 eura, bit će doprinos njihovom rješavanju stambenog pitanja ali i  vraćanju kredita za doktorat koji su Lidija i Ana same financirale a koji je u Lidijinom slučaju iznosio 75.000 kuna.

 

U nastavku prenosimo izvadak iz intervjua objavljenog u Večernjem lista 20190419  u kojem  mlade znanstvenice odgovaraju  na  najučestalija pitanja upućena upravo mladim i uspješnim ženama:

  • Je li moguće biti uspješna u profesiji (znan­stvenica), ali i supruga i majka?
  • Osjećaju li se diskriminiranima u odnosu na muške kolege?

 

Svjetlana Dekić koja radi na PMF-u u Zagrebu, na Biološkom od­sjeku, Zavodu za mikrobiologiju kaže: „Naravno da je moguće biti uspješna znan­stvenica, ali i supruga i majka. To je čak i nerazdvojivo. Zaručena sam i vjenčat ću se za nekoliko mjeseci. Da bi čovjek bio sretan, mora imati uspješan privatni život, na tome se gradi ostalo.“

Lidija Barić koja je naslovni asistent na Medicinskom fa­kultetu u Osijeku, a zaposlenik je i Doma zdravlja u Osijeku i na specijalizaciji iz pedijatrije kaže:“Na mojoj katedri sve su žene, imamo uspješne privat­ne živote i to nam daje snagu, muževi nas podupiru. Udana sam više od godinu i pol, imam dvomjesečnog sina.“

Ana Barić koja je specijalist  nuklear­ne medicine, radi u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu KBC-a Split i bavi se bolestima štitnjače, kaže:„Za uspjeh u znanosti bitna mi je podrška zaručnika i svih drugih, bez njih sigurno ne bih bila ovako uspješna. Slijedi vjenčanje, a djeca sigurno neće biti problem.“

Andreina Belusić Vozila koja radi u Hrvatskoj kontroli zračne plo­vidbe, stekla diplomu na geofizičkom odsjeku PMFa  a tema njenog doktorskog istraživanja su obilježja vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na te­melju simulacija regionalnih kli­matskih modela, kaže: „Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez apsolutne i bezuvjetne podrške. U sretnom sam braku šest mjeseci.“

 

Svjetlana Dekić: „Puno se govori o ženama u zna­nosti i diskriminaciji. No, na biologiji dominiraju žene, među znanstve­nicima ih je 90%. Na fizici ili matematici, koje se smatraju muškim znanostima, situacija je drukčija.“

Ana Barić: „Diskriminaciju nisam osjetila. U Splitu je posljednjih godina medicina ženski brend. Sve je više znanstvenica, sve ih je više u klinici“

Lidija Barić:“Podjednak broj muš­karaca i žena upiše doktorat, ali više žena doktorira. Kao da su malo revnije, možda baš zato što imaju te dodatne obveze. Ja sama nikada nisam imala problema s diskriminacijom.“

Andreina Belusić Vozila: „Ako radiš kva­litetnu znanost, onda je sasvim svejedno jesi li muško ili žensko.“

 

A na najučestalije pitanje koje se posljednjih godina postavlja mladim i uspješnim ljudima u Hrvatskoj -  razmišljate li o odlasku iz Hrvatske - one odgovaraju:

 

Svjetlana Dekić: „Ovisi o kakvoj je prilici riječ, ako je to usavršava­nje, učenje novih metoda, svla­davanje novih tehnika, dobro je privremeno otići u inozemstvo.“

Ana Barić: „Bila sam na edukacija­ma, više od toga ni ne bih jer u Splitu mi je dostupna svjetska znanost, svjetska medicina, ne­mam potrebe ići dalje od toga. Splitsko sveučilište, odnosno njegov Medicinski fakultet među vodećima je u Europi pp znan­stvenim publikacijama, dolaze nam i strani studenti.“

Lidija Barić:“Otići na nekoliko mje­seci svakako da, ali na dulji peri­od ipak ne s obzirom na obitelj i dijete. Osijek je sredina u kojoj želim da odrasta moje dijete. Ba­vim se temom svojeg doktorata već gotovo 10 godina, imamo opremu, velike mogućnosti, velik broj radova i istraživanja, nemam potrebu da sada nekamo idem.“

Andreina Belusić Vozila:„Tije­kom doktorskog studija bila sam ne­koliko puta po mjesec dana vani, ali nekako me nije toliko vezalo da bih se odlučila spakirati kofere i otići. Mislim da se dovoljno dobra i kvalitetna  znanost može raditi u Hrvatskoj.“  (Izvor: Večernji list 20190419)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.