Dr.Ćorušić: moramo Narodu reći istinu, tko više plati, ima bolju skrb


Autor/Izvor: SUPRA, Večernji 220912

Objavljeno: 24.09.2012.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Dr.Ćorušić: moramo Narodu reći istinu, tko više plati, ima bolju skrb

Kada se u Saboru 22. rujna, u petak  poslijepodne raspravljalo  o Strategiji razvoja zdravstva do 2020. go­dine, bilo je prisutno tek desetak zastupnika. Primjedba  liječnika-zastupnika Željka Reinera i  Dinka Burića da su zastupnici neza­interesirani za tako važnu temu izazvala je potpred­sjednika Sabora Milorada Batinića (HNS) da im odr­ži lekciju kako su sve teme važne i da broj zastupnika nije bitan za raspravu.

Na žalost, o  Strategiji zdravstva se mnogo više raspravlja u medijima no u Saboru. Velik odjek imala je  izjava Ante Ćorušića, liječnika i političara demokršćanske orijentacije, o financiranju zdravstva. Podsjetimo, dr. Ćorušić je jedan od 50-tak  liječ­nika koji su se 90. prijavili kao liječnici-dragovoljci za bolnicu u Vukovaru i kasnije u Novoj  Bili.   Bio je prvi liječnik koji se  1994. godine pozvao na priziv sa­vjesti kod pobačaja čim je to zakon dopuštao. U novije doba je  glavni promotor refe­renduma o zakonu o umjet­noj oplodnji. Istaknuti je član  HDZ-a  te je odabran  da za stranku vodi resor zdravstva.


„Moramo narodu reći istinu: onaj tko više uplaćuje u pojedine fondo­ve zdravstva, imat će bolju skrb. Hrvatska je socijalna država, ona će to biti i kad HDZ preuzme vlast, prema tome standardna razina zdravstvenih usluga za si­rotinju koje je, nažalost, sve više, ostat će ista." – rekao je dr. Ćorušić.

U nastavku donosimo  komentar  Tihomira  Dujmovića, objavljen u Večernjem listu od 22. rujna „Tko nam laže? Dr. Ante Ćorušić  ili ministar dr. Rajko Ostojić?“:

„S obzirom na to da SDP-ova "Strategija zdravstva..." ne­ma konkretne poteze koji posve egzaktno pokazu­ju da se ubuduće nećemo zbog zdravstva zaduživati milijardu eura godišnje, dr. Ćorušić je odlučio kriknuti mimo demagoških uzusa politike koji nalažu da se lo­še vijesti narodu ne govore ako želiš vlast!

Ministru zdravstva Ostojiću to je dva puta jasnije: ozbilj­nom reformom zdravstva boji se ugroziti vlast…. Nema veze što to godiš­nje košta proračun milijardu eura minusa! Četiri milijar­de eura minusa za četiri go­dine vlasti! Što to znači ako publici demagoški tvrdiš da si ti čuvar njihovih prava, a svi drugi agenti kapitalizma koji na zdravstvenu knjižicu ne bi dali više od dva andola…

 

Dr. Ćorušić je  odgova­rajući na upit kako gleda na reformu zdravstva rekao da reforme nema, da je ovogo­dišnji dug zdravstva prešao 7 milijardi kuna i da raste stopom od 200 miliju­na kuna minusa mjesečno… Da je Linić smanjenjem 2% davanja za zdravstvo iz plaća, uzeo 1,5 milijardu kuna zdrav­stvu rekavši da će to vratiti iz poreza na imovinu koji tek smišlja….

 

...Ministar Osto­jić morao bi zapamtiti da na kugli zemaljskog samo on i Fidel Castro imaju isti financijski ustroj zdravstva!

...Mi u da­našnjem zdravstvu imamo šefa Sabora Šprema kojem je HZZO odobrio  14-dnevne dijagnostičke pretrage u SAD-u  i malu Zadranku Step­hanie Mildu za koju cijeli Zadar skuplja 250.000 dola­ra da bi imala krevet pokraj Špremovog! Tko je tu onda ljevičar?“ ( Tihomir Dujmović, Večernji list od 22. rujna)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.