Što će učiti? Kurikulum 4. modula zdravstvenog odgoja


Autor/Izvor: SUPRA, Večernji list/Vodič kroz spolni odgoj 050113

Objavljeno: 28.01.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Što će učiti? Kurikulum 4. modula zdravstvenog odgoja

„Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje“

 

Zdravstveni odgoj ima četiri modula: 1. Živjeti zdravo, 2. Prevencija nasilničkog ponašanja, 3. Prevencija ovisnosti, 4. Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje. Prenosimo sadržaj spornog, četvrtog modula zdravstvenog odgoja,  objavljenog u Večernjem listu od 5. siječnja.  Uz napomenu da su moguće izmjene programa. Prema riječima V. Filipovića, ravnatelja AZOO-a, kurikulum zdravstvenog odgoja će biti eksperimentalno proveden u 2 nastavne godine, nakon toga slijedi evaluacija i moguće promjene. U  jednoj školskoj godini predviđena su najmanje 2 sata a najviše 5 sati poduke o spolnosti; predavači su razrednici ili stručnjaci.

 

Sadržaj modula  „Spolna/rodna ravnopravnost i spolno  odgovorno ponašanje“

 

3. razred, OSNOVNA ŠKOLA, na satu razredne zajednice (2 sata)

-          odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu

ISHOD: prepoznati potrebu brige o vlastitom tijelu i važnost pozitivnog odnosa prema njemu, iskazati što je prihvatljiv a što neprihvatljiv tjelesni dodir, prepoznati promjene uloga rođenjem djeteta u obitelji


4. razred, OSNOVNA ŠKOLA, na satu razredne zajednice (2 sata)

-          razlike rodnih uloga u društvu i obitelji (1 sat),

-          rodna očekivanja među vršnjacima u školi (1 sat),

ISHODI: opisati razliku između spola i roda, odnosno bioloških karakteristika te društvenih očekivanja i normi, prepoznati spolne i rodne stereotipe u medijima, raspraviti spolne i rodne uloge u razredu i obitelji

5. razred, OSNOVNA ŠKOLA,

na satu razredne zajednice (2 sata)

-          uloga i pritisak medija u pubertetu ( l sat),

-          vlastito tijelo u promjenama ( l sat),

ISHODI: raspraviti kako mediji i internet stvaraju norme izgleda i ponašanja, raspraviti što su stidljivost, zbunjenost i druge neugodne emocije koje se pojavljuju u pubertetu vezane uz fizičke promjene, prepoznati spolnost kao sastavni dio cjelokupnog čovjekovog života, objasniti masturbaciju kao sastavni dio ljudske spolnosti, odnosno pogrešnost nekada raširenih vjerovanja o njezinoj štetnosti

kroz druge predmete

-          pubertet i teškoće u sazrijevanju

ISHODI: prepoznati promjene (fizičke, spolne i psihičke) koje se događaju u pubertetu, povezati pojavu mjesečnice i polucije sa spolnim sazrijevanjem,, razlikovati unutarnje organe za razmnožavanje muškaraca (sjemenici, sjemenovodi, mokraćna cijev) i žena (jajnici, jajovodi, maternica, rodnica)


6
. razred, OSNOVNA ŠKOLA, na satu razredne zajednice (4 sata)

-          emocije u vršnjačkim odnosima (2 sata),

-          uloga medija u vršnjačkim odnosima (2 sata)

ISHODI: razlikovati pojmove prijateljstvo, zaljubljenost, ljubav, bliskost, seksualna privlačnost, raspraviti kako se stvara bliski odnos između dviju osoba: što nas privlači, kako razumijemo sebe i svoje potrebe, kako izreći vlastite potrebe, opisati neugodne emocije u odnosima s vršnjacima (npr. odbijanje i razočarenje)

navesti i raspraviti pozitivne i negativne primjere napisa o seksualnosti mladih u medijima, prepoznati i raspraviti spolne/rodne stereotipe vezane uz seksualno ponašanje prisutne u medijima, raspraviti način na koji pornografija prikazuje ljudsku seksualnost te muške i ženske seksualne uloge

 

7. razred, OSNOVNA ŠKOLA, na satu razredne zajednice (3 sata)

-          komunikacija o spolnosti (1 sat),

-          vršnjački pritisak, samopoštovanje i rizična ponašanja (1 sat),

-          prihvaćanje različitosti i u seksualnosti (1 sat)

ISHODI: objasniti važnost razgovora o spolnosti, primjeniti u komunikaciji "ja" poruke, raspravljati o vrijednostima i međusobnim odnosima, prepoznati rizike i rizične situacije u prijateljskim i partnerskim odnosima, prepoznati i odbiti vršnjačke pritiske i neželjena ponašanja vezana uz spolnost, dati primjer i diskutirati o rizičnim spolnim ponašanjima, prepoznati i protumačiti ulogu niskog samopoštovanja u rizičnim spolnim ponašanjima, prepoznati sličnost i razlike među ljudima kada je riječ o seksualnosti, raspraviti pojam seksualnih manjina i njihov položaj tijekom povijesti, prepoznati što je stigmatizacija i diskriminacija, prepoznati važnost prihvaćanja različitosti....

 

8. razred, OSNOVNA ŠKOLA,

 na satu razredne zajednice (4 sata)

-          važnost samopoštovanja, asertivnosti i osobnog integriteta za odgovorne odluke (1 sat),

-          odgovorno spolno ponašanje (2 sata),

-          rizici preranih seksualnih odnosa ( 1sat)

kroz druge predmete

-          roditelji i potomci,

-          srodnost i raznolikost,

-          nespolno i spolno razmnožavanje,

-          biološko naslijeđivanje,

-          nasljeđivanje spola,

-          građa i uloge spolnih organa -muški i ženski spolni organi,

-          sporedna spolna obilježja,

-          menstruacijski ciklus, računanje ciklusa, plodni i nepolodni dani,

-          začeće i razvitak djeteta prije rođenja, bliznačka trudnoća,

-          od rođenja do smrti, životna razdoblja čovjeka,

-          odgovorno spolno ponašanje

ISHODI: izgraditi asertivnost i raspraviti zašto je ona važna u prevenciji seksualnih rizika, izraziti i jačati osobni integritet bez obzira na „popularnost" (raspraviti cijenu „popularnosti" među vršnjacima)
raspraviti utjecaj medijskih poruka i izgraditi pozitivnu sliku o vlastitom tijelu

 • vježbati korake donošenja odgovornih odluka
 • objasniti što znači "ne" u komunikaciji o spolnosti
 • prepoznati i definirati različite oblike nasilnoga seksualnog ponašanja (kako izbjeći situacije u kojima postoji rizik seksualne agresije)
 • pokazati na primjerima važnost komunikacije s partnerom za odgovorno seksualno ponašanje
 • raspraviti rizike preranog stupanja u seksualne odnose
 • raspraviti pitanje odgađanja seksualnih odnosa i pojam apstinencije
 • opisati gene kao nositelje nasljednih osobina
 • razlikovati spolno od nespolnog razmnožavanja
 • opisati značajke spolnog razmnožavanja (oba roditelja - žena/ ženka i muškarac/ mužjak, odnosno ženska jajna stanica i muška spolna stanica - spermij, raznolikost potomaka)
 • obrazložiti važnost genske raznolikosti za opstanak života
 • opisati kako muške spolne stanice (spolni kromozomi X i Y) određuju spol
 • povezati građu i ulogu spolnih organa
 • opisati menstruacijski ciklus
 • opisati pojavu menstruacije i polucije kao znak spolne zrelosti organizma i mogućnosti oplodnje
 • obrazložiti zašto spolnu zrelost treba pratiti odgovorno spolno ponašanje
 • povezati menstruacijski ciklus s plodnim i neplodnim danima
 • navesti osnovne načine kontracepcije
 • obrazložiti ulogu kontracepcije
 • opisati razvoj ploda prije rođenja
 • razlikovati pojmove trudnoća i porođaj
 • nabrojiti znakove trudnoće: izostanak mjesečnice, tjelesne promjene
 • opisati ulogu posteljice i pupčane vrpce
 • razlikovati pojmove zametak i plod
 • obrazložiti potrebu odgovornoga ponašanja u trudnoći
 • opisati značenje pojedinih razdoblja u životu čovjeka
 • opisati promjene na članovima obitelji i znancima tijekom različitih životnih razdoblja 
 • usporediti tjelesno i spolno sazrijevanje
 • navesti sličnosti i razlike među spolovima
 • navesti spolno prenosive bolesti i njihove uzročnike
 • navesti načine prevencije prenošenja spolno prenosivih bolesti
 • istaknuti značenje spolnog odnosa sa zaštitnim sredstvima

 

1. razred, SREDNJA ŠKOLA,

 na satu razredne zajednice (4 sata)

-          razvijanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje (2 sata),

-          emocije i komunikacija u vezi (1 sat),

-          medijski prikaz seksualnosti (1 sat)

ISHODI: objasniti SPI  i rizike ranog stupanja u seksualne odnose

-       raspraviti ulogu medija i vršnjačkog pritiska u seksualnoj inicijaciji adolescenata raspraviti važnost donošenja  autonomne i odgovorne odluke o stupanju u seksualne odnose (što znači biti spreman/ na?) pritiscima

-          obrazložiti važnost dogovora o odgovornom seksualnom ponašanju s partnerom

-          usporediti različite stavove o  seksualnosti i uporabi zaštite

-          prepoznati, izreći i zastupati osobne granice i  potrebe u partnerskom odnosu

-          raspraviti važnost ravnopravnog komuniciranja u partnerskom/ prijateljskom odnosu

-          protumačiti pojam i važnost intimnosti u vezi diskriminacije u povijesti

-          raspraviti načine prevladavanja spolnih/rodnih stereotipa

-          analizirati prikaz seksualnosti u pornografiji: kako pornografija prikazuje žene, kako muškarce?

-          raspraviti kako pornografija utječe na adolescente

 

2. razred, SREDNJA ŠKOLA,

 na satu razredne zajednice (4 sata)

-          razvijanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje (2 sata),

-          spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama (2 sata)

ISHODI: demonstrirati vještinu komuniciranja o vlastitim potrebama (onoga što želiš i onoga što ne želiš)

-          usporediti različite vrste zaštite i ulogu stavova pri razvijanju navike

-          raspraviti moguće poteškoće pri dogovaranju o uporabi zaštite

-          opisati obilježja nasilne veze

-          definirati različite oblike i moguće posljedice nasilnoga seksualnog ponašanja

-          prepoznati situacije u kojima postoji rizik seksualne viktimizacije (što učiniti?)

-          objasniti vezu između nedostatka samopoštovanja i rizika seksualne viktimizacije

-          potražiti pomoć u slučaju izloženosti seksualnom nasilju

-          prepoznati važnost podrške vršnjacima koji su proživjeti seksualno nasilje

-          prepoznati štetan utjecaj alkohola na odnose u vezi

 

3. razred, SREDNJA ŠKOLA,

 na satu razredne zajednice (5 sati)

-          seksualna prava i stereotipi (1 sat),

-          seksualno zdravlje i najčešći seksualni problemi mladih (1 sat),

-          brak, roditeljstvo i obitelj (1 sat),

-          stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (2 sata)

ISHODI: usporediti stereotipe i društvena očekivanja u kontekstu

-          seksualnosti: što se očekuje od muškaraca, što od žena (imaju li muškarci i žene jednaka seksualna prava?)

-          analizirati odredbe Deklaracije o seksualnim pravima Svjetske zdravstvene organizacije

-          definirati odgovorno roditeljstvo

-           usporediti medicinska, religijska i feministička stajališta o prekidu trudnoće
-          opisati suvremene promjene vezane uz brak (kasnije stupanje u brak, porast rastava, kontroverze vezane uz istospolni brak) i  obitelj (različiti tipovi obitelji)

-          analizirati različite pristupe (znanstveni, religijski i aktivistički) ljudskoj homoseksualnosti

-          razlikovati pojmove transseksualnost i transrodnost

-          izgraditi vrijednosti prihvaćanja i tolerancije seksualnih različitosti

 

 

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.